pro děti

Jak vybrat zájmový kroužek pro dítě

Stále je mnoho rodičů nutících své ratolesti do aktivit, které jsou jejich vlastními nesplněnými touhami.

Před očima mají obraz svého dítěte jako úspěšného fotbalisty, hokejisty, tanečnice či klavíristky, kterým si chtějí uspokojit své nenaplněné ambice a sny.

Popřípadě jsou přesvědčeni o tom, že když oni mají blízko k výtvarnému umění, podobně to bude is jejich potomkem.

Čtěte také:

Zorganizujte svému školákovi zábavnou narozeninovou párty

Děti pak navštěvují kroužky, které je nebaví, stresují a vyčerpávají.

„Ti rodiče, kteří bigotně trvají na tom, že jejich dcera nebo syn bude chodit na taneční nebo na hudební kroužek, protože máma, babička i sestra tam chodili, jenže jejich dítě to vůbec nebaví, stejně po krátké době přijdou na to, že tudy cesta nevede,“ říká Kvetoslava Drážovská z Neziskové organizace UniCare, která se věnuje rozvíjení schopností a dovedností již od nejmenších.

Kroužky jsou pro děti přínosem
Ve školce a později ve škole získává dítě v první řadě množství informací. Jedním z cílů je všeobecný rozvoj bez ohledu na to, zda to dítě baví nebo ne.

„Kroužky mají ve srovnání se školkou nebo školou tu výhodu, že jsou monotematicky zaměřeny, tedy rozvíjejí vybrané kompetence dítěte, ve kterých má největší potenciál. Kroužky patří mezi volnočasové aktivity a je vhodné, když dítě tráví i volný čas smysluplně, ale zároveň v souladu se svými zájmy.

Rozvrh hodin
Už ve středu 2. září naleznete v deníku SME praktický rozvrh hodin na školní rok 2015/2016.

Výhodou všech kurzů pro děti je, že jsou pravidelné, formují dovednosti a schopnosti dětí už od útlého dětství a děti se s přibývajícím věkem zdokonalují nejednou až na úroveň profesionálů,“ říká ze zkušeností ředitelka centra pro děti.

Kroužek by měl rozvíjet talent dítěte a brát v úvahu jeho koníčky. Děti si zde navíc najdou kamarády, kteří mají podobné zájmy jako ony.

Zároveň jejich navštěvování lekcí učí zodpovědnosti, zdravé soutěživosti a tolerantnosti. Samozřejmě, pozitivní vliv mají na sebevědomí a rozvoj sociálních i emocionálních dovedností.

Důležitá je osobnost, preference i motivace
Při volbě vhodného kurzu je třeba zohlednit několik skutečností. Rozhodující je osobnost dítěte a jeho věk.

„Při výběru zájmových kroužků se doporučuje vybírat podle preferencí, motivace, temperamentu a osobnosti dítěte. Je dobré, když se na kurzu rozvíjejí jeho dovednosti, ve kterých má největší potenciál.

Jedná se o aktivitu, která probíhá ve volném čase, proto je žádoucí, aby se dítě na kurz těšilo a dobře se tam cítilo.

Čím starší dítě, tím větší důvod k tomu, aby vybraný kroužek dával smysl a dítě si rozumělo s lektorem nebo s trenérem,“ upozorňuje Kvetoslava Drážovská.

Máte-li doma potomka, který je rád ve společnosti ostatních, bude se například na řečnickém kurzu cítit jako ryba ve vodě.

Naopak malému introvertovi to může způsobovat stres, pokud sám nechce kroužek navštěvovat.

„Jenže je třeba vzít v úvahu i to, že i introvert může chodit na kurz komunikačních dovedností, pokud chce, protože když sám pochopí smysl, přijde zakrátko na to, jak moc mu to pomůže.

Naše praxe v práci s dětmi potvrzuje, že pro výběr kroužků pro děti do 6 let je talent mnohem méně podstatný než motivace,“ vysvětluje odbornice

Zvažujte a zkoušejte
Přišla vaše ratolest domů s tím, že chce kromě plavání a angličtiny navštěvovat i počítačový kroužek, jelikož tam chodí i nejlepší kamarád?

Na jedné straně se může zdát, že čím více kroužků dítě navštěvuje, tím více se rozvíjí.

Na druhé straně každé dítě potřebuje i dostatek odpočinku a času na vrstevníky. Řešením je volit zlatou střední cestu a ani v jednom směru to nepřehánět.

Třeba najít správnou míru například mezi pohybovými, manuálními a znalostními kroužky. V opačném případě může být dítě přetíženo, unaveno a podrážděno.

Dokonce se může zhoršit jeho školní prospěch. Jak situaci řešit? Než dáte svému dítěti souhlas k navštěvování kurzu, zvažte, zda je další aktivita ve volném čase vhodná a nebude jej moc zatěžovat.

Promluvte si s ním o tom, zda si je vědomo, co ho na lekci čeká, protože děti mnohdy nemají představu o tom, co konkrétní kurz zahrnuje.

Druhým extrémem je, že dítě nemá o kroužky zájem. V tomto případě se snažte o zachování objektivnosti a zjištění toho, v čem je chytré.

Následně ho na danou aktivitu motivujte. Vysvětlete mu, proč je dobré učit se například cizí jazyky, umět hrát na hudebním nástroji nebo malovat.

A můžete využít nabídky center pro děti, ve kterých si mohou kroužky před podepsáním závazné přihlášky vyzkoušet.

„Zejména u malých dětí někteří naši klienti preferují před závaznou přihláškou do konkrétního kurzu zakoupení voucheru, který je opravňuje k vyzkoušení více kroužků a platí na delší časové období.

Takto se eliminují obavy z nevyužití předplacených lekcí a rodič dopřeje svému dítěti možnost výběru,“ říká ze zkušeností Kvetoslava Drážovská.

V tomto směru je pro centra (školy, školky) výhodou, pokud vyjdou rodičům vstříc a mají ceny za všechny kroužky stanovené stejně, aby se rodič nemusel rozhodovat podle financí, ale podle preferencí dítěte.

Také je vhodné promluvit si předem s lektorem kurzu, jakým způsobem probíhá výuka.

„Je dobré, aby záměr kurzu, použité metodiky a techniky lektor s rodiči probral, protože mnozí ambiciózní rodiče očekávají, že dítě bude po absolvování kurzu umět plavat, zpívat, tancovat či malovat,“ radí odbornice.

Co dělat, když se mu nechce?
Stane-li se, že dítě po určité době odmítne zájmový kroužek navštěvovat, ačkoli si ho samo vybralo, nátlak nepomůže.

Nejúčinnějším řešením je rozhovor a zjištění důvodů, proč dítě změnilo názor a situaci dále vhodně řešit.

Někdy stačí menší přestávka nebo pozitivní motivace a dítě o kroužek zase projeví zájem.

Nejnovější články

Reklama

pr článek

Další články autora

Reklama

pr článek